Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a https://www.gasztrozsivanyok.hu/
weboldalon elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybe vevő általi használatának, valamint a szolgáltatás
használata folytán létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek érvényesülését.

 

I. Általános rendelkezések

A TRIÓ MESTER Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Vállalkozás) bejegyzett
magyarországi székhellyel rendelkező gazdasági társaság. Üzletszerű gazdasági tevékenysége minőségi
magyaros ételek és „utca kaják” készítésére, helyben történő árusításra és házhoz szállításra terjed ki.

A Vállalkozás a https://www.gasztrozsivanyok.hu/ weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) biztosítja a Weboldalát
meglátogató (a továbbiakban: Felhasználó) számára, az általa forgalmazott ételek megrendelését és
házhozszállítását (a továbbiakban: Szolgáltatás) Vác közigazgatási területén belül.

A Jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Vállalkozás által nyújtott, minden olyan melegétkeztetési szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos tevékenységre, melyet a Felhasználó a Vállalkozás által működtetett Weboldalon
nyújtott Szolgáltatás megrendeléssel kezdeményez.

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az
irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
rendelkezései alapján a Vállalkozás adatai:

 

Neve: TRIÓ MESTER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelyének postai címe: 2683 Acsa, Kossuth út 136.
Üzleti tevékenységének postai címe: 2600 Vác, Széchenyi utca 34.
Telefonszáma: +3627300555, +36707206830
Elektronikus levelezési címe: triomesterkft@gmail.com
Nyilvántartásba bejegyző bíróság
megnevezése és nyilvántartási száma:

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága, Cg. 13-09-207095
Adószáma: 28738086-2-13
Vállalkozás hivatalos elektronikus elérhetősége: 28738086#cegkapu

Felhasználó által biztosított információt tároló szolgáltatók (tárhelyszolgáltató) megnevezése, székhelye, elérhetősége: Magyar Hosting Kft.
Társaság, székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.,
telefonszáma: +36 1 700 2323, email címe: info@mhosting.hu,
online elérhetősége: https://www.mhosting.hu/

Szakmai érdek-képviseleti szerv (kamara) a megnevezése: Pest Megyei Kereskedelmi és Ipar Kamara

 

A Vállalkozás a Szolgáltatás nyújtása során a saját nevében jár el.

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy az elektronikus úton megkötött szerződések iktatásra nem
kerülnek. Vállakozás tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a szerződéskötés nyelve a magyar.

 

II. Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatással kapcsolatos általános szabályok

A Vállalkozás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint információs társadalommal
összefüggő szolgáltatást nyújt, amelynek keretében létrejövő szerződésekre a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Vállalkozás a Szolgáltatást üzleti tevékenysége körében eljáró jogi személyként nyújtja. A Felhasználó a
Szolgáltatást szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személyként, azaz fogyasztóként veszi igénybe. A jelen ÁSZF fogyasztóvédelmi rendelkezései vonatkozásában a
Felhasználó Fogyasztóként kerül megjelölésre.
Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során az általa megadott adatok a valóságnak
megfelelőek, valamint teljesek. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a téves, vagy hibás adatok megadásával
kapcsolatban a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli, a Vállalkozás ebből adó felelősséget nem vállal.

 

III. A szolgáltatás igénybevételének technikai lépései

III.1. Regisztráció

A Weboldalon nyújtott Szolgáltatás igénybevétele regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

Regisztráció a „FIÓKOM” menüpontban megadott adatok kitöltésével lehetséges. A regisztrációhoz az alábbi
adatok megadása szükséges: regisztráló személy felhasználóneve, létező email címe, jelszava, vezetékneve,
keresztneve, lakcíme/szállítási címe, telefonszáma.
A regisztrációval történő vásárlás későbbi vásárlását megkönnyíti, hiszen a Felhasználó az e-mail
címével/felhasználónevével és jelszavával bármikor újra, gyorsan, könnyedén le tudja adni a megrendelését.
Regisztráció esetén a „FIÓKOM” menüpontból elérhetőek a korábbi rendelések adatai, a fiókadatok, valamint a
„Címek” menüpontra kattintva a számlázási cím módosítható, illetve a szállítási cím megadható amennyiben az
eltér a számlázási címtől.

 

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős.
Amennyiben a Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan
harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a
harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Vállalkozást.
A Vállalkozást nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó elfelejti a jelszavát, vagy az
illetéktelenek számára bármely – nem a Vállalkozásnak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak
érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni a triomesterkft@gmail.com e-mail címre küldött
üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Vállalkozás köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció
törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez
azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem
eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Vállalkozás fenntartja magának a jogot, hogy bármikor, figyelmeztetés nélkül az esetlegesen jogszerűtlen
regisztrált felhasználók regisztrációját törölje.

 

III.2. A rendelés menete

A Weboldalon történő vásárlás telefonon és elektronikus úton leadott megrendeléssel is lehetséges, a jelen
ÁSZF-ben meghatározott módon, az alábbiak szerint.

A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott termék megvásárlására. A megrendelés
regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges.

Weboldalon az egyes termékek a főoldalon, vagy kategóriarendszerbe sorolva (például: Lepények, Kolbászok,
Hurkák) a „RENDELÉS” menüpontban csoportosítva találhatók meg.

 

A konkrét megrendelni kívánt terméket a Felhasználó az adott termékre kattintva, a termék saját oldalán
rendelheti meg. A Felhasználó a termék saját oldalán találja meg a termék mellé köretként kiválasztandó
kiegészítőket, továbbá a választható plusz köreteket, savanyúságokat és mártásokat (továbbiakban együtt:
Opcióként választott kiegészítők) valamint a termékek és Opcióként választott kiegészítők (a továbbiakban
együtt: Termékek) fogyasztói árát. Amennyiben az adott termék mellé köret választható, úgy annak kiválasztása
a megrendelés leadásához szükséges. Felhasználó a kiválasztott Termékeket a „KOSÁRBA TESZEM” gombra
kattintva helyezheti a kosárba.

Amennyiben Felhasználó befejezte a vásárlást, úgy a „KOSÁR” feliratra kattintva juthat el a kosár tartalma
nézetbe, ahol ellenőrizheti a kosár tartalmát, a megrendelt Termékeket, azok mennyiségét és részösszegét. A
Felhasználó ezen az oldalon módosíthatja a megrendelt termékek mennyiségét, továbbá törölheti a megrendelt
Terméket, illetve a „KOSÁR ÜRÍTÉSE” feliratra kattintva törölheti a kosár teljes tartalmát.

Felhasználó „ A kosár tartalmának összesítése” alatt ellenőrizhető a megrendelés részösszegét és végösszegét, a
kiszállítás címét.

Felhasználó „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra való kattintással a megrendelés véglegesítése elött
ellenőrizheti a rendelése tartalmát, megadhatja a számlázási, szállítási adatokat (vezetéknév, keresztnév, jogi
személy esetén cégnév, irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám, létező email cím), valamint
módosíthatja a megrendelését és kiválaszthatja a fizetési módot, amely átvételkor történő készpénzes vagy
bankkártyás fizetés lehet.

A megrendelés véglegesítése a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” feliratra kattintva történik, amely követően a
megrendelés már nem módosítható.
A megrendelés véglegesítéséhez a Vállalkozás Adatkezelési Tájékoztatójában és Általános Szerződési
Feltételeiben meghatározott rendelkezések megismerése és elfogadása szükséges, amelynek igazolása céljából a
Felhasználó köteles az ezt igazoló jelölőnégyzet kipipálására.

Felhasználó megrendelését a Vállalkozás elektronikus úton – a Felhasználó által megadott email címre –
haladéktalanul, visszaigazolja. A visszaigazoló e-mail tartalmazza: a Felhasználó által a vásárlás során megadott
adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt
Termékek felsorolását, mennyiségét, a Termékek árát, a fizetendő végösszeget.
A visszaigazoló e-mail a Vállakozás részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel
érvényes szerződés jön létre a Vállalkozás és a Felhasználó, mint vásárló között. A megrendelés
visszaigazolásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik!

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendelés, vagy regisztráció során az adatok hibás megadása
esetén a rendelés teljesítéséért, valamint a szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért a
Vállalkozás nem vállal felelősséget. Amennyiben a Felhasználó a rendelését már elküldte a Vállalkozás részére
és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt haladéktalanul jeleznie köteles a
Vállalkozás felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vállalkozás kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert
Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt
nem tud üzenetet fogadni.

IV. Adatbeviteli hibák javítása

A Vállalkozás biztosítja, hogy a Felhasználó az esetleges adatbeviteli hibák – megrendelésének elektronikus úton
való elküldése előtt – azonosítását és kijavítását el tudja végezni. Ennek megfelelően a Felhasználó a
megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt
adatokat. Törölni tudja a kosárból az egyes Termékeket – piros X-re kattintva -, illetve a teljes mennyiséget –
„KOSÁR ÜRÍTÉSE” gombra kattintva -, illetve megtudja változtatni a megrendelt termék mennyiségét, a
köretként, Opcióként választott kiegészítők fajtáját.

 

V. Vételár, szállítási információk

A Vállalkozás által forgalmazott valamennyi termék és Opcióként választott kiegészítők mellett feltüntetett ár a
Termék bruttó ajánlati egységára, amely forintban értendő. Az ajánlati ár az adott pillanatban érvényes, és csak
akkor válik végleges árrá, ha a Felhasználó a rendelési folyamat lépéseit szabályosan elvégzi, és a rendelését
jóváhagyja.

A végleges ár a Termék ára, amely a rendelésről küldött visszajelző e-mailben is szerepel. A Termékek ára
magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A teljes vételár kifizetéséig a megrendelt Termék a Vállalkozás
tulajdonában marad.

Vállalkozás nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára
felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a Termék közismert nagyságrendű

árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Vállalkozás nem köteles a Terméket hibásan
feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Vállalkozás a rendelés visszaigazolásában vagy azt
követően ajánlja fel, a Termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a
Felhasználó eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a Terméket vagy sem.

A Felhasználó által kezdeményezett megrendelések alapján, a Vállalkozás a megrendelt Termékek átvételét
házhozszállítással vagy személyes átvétel útján biztosítja. A megrendelés kiszállítási ideje jellemzően – a
megrendelés visszaigazolásától számított – 30-90 perc. A kiszállítás ideje a Vállalkozásnak fel nem róható okból
változhat

A Termék szállítási költség felszámítása nélküli, személyes átvételére a 2600 Vác, Széchenyi utca 34. szám alatt
van lehetőség, hétfőtől péntekig 08:00 – 17:00 óra, szombaton 09:00 – 13:00 óra közötti időszakban.
A házhozszállítás hétfőtől péntekig: 11:00 – 21:00 óra, szombaton 11:00 – 21:00 óra közötti időszakban történik.

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a házhozszállításra kizárólag Vác közigazgatási területén
belül kerül sor 1.000,-Ft feletti rendelés esetén. A kiszállítás ingyenes.

Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor megvizsgálni és esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv
felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a
Vállalkozás nem fogad el! A vásárlást igazoló számlát a csomaggal együtt juttatjuk el a Felhasználóhoz.

 

VI. Elállás és felmondás

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy nem gyakorolhatja a 45/2014. (II. 26.) Korm.
rendelet 20. § szerinti elállás jogát, a Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatás vonatkozásában, tekintettel
arra, hogy a nyújtott szolgáltatás alapján olyan Termékek értékesítésére kerül sor, amelyek romlandóak,
illetve minőségüket rövid, korlátozott ideig őrzik meg.

 

VII. Szavatosságra vonatkozó tájékoztatás

A Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, mint fogyasztót, hogy a Szolgáltatás nem szerződésszerű teljesítése –
például: nem a megrendelt Termék szolgáltatására került sor – esetén a Felhasználót a Vállalkozással szemben
szavatossági igény illeti meg. Ennek során a Felhasználó elsősorban a megrendelt Termék kicserélését kérheti.
Amennyiben a Vállakozás a Termék kicserélését nem vállalja, vagy az nem lehetséges úgy a Vállakozás a hibás
teljesítés során nyújtott Termék ellenértékét maradéktalanul visszatéríti a Felhasználó részére.
Felhasználót a szavatossági igényét a T
ermék átvételét követően – a Vállalkozás I. pontban megjelölt elérhetőségeinek valamelyikén – haladéktalanul
köteles jelezni.

 

VIII. Jogérvényesítési lehetőségek

Vállalkozás célja, hogy Szolgáltatását a megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett
teljesítse. Amennyiben Felhasználónak, mint Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a Szolgáltatás
teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az alábbi elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:

 

Levelezési cím: 2683 Acsa, Kossuth út 136.
Telefonszám: +3627300555, +36707206830
Elektronikus levelezési címe: triomesterkft@gmail.com

 

Vállalkozás a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali
orvoslására nincs lehetőség vagy, ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Vállalkozás a
panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig – a panaszra tett érdemi válasszal együtt – megőriz.

Vállalkozás köteles átadni a jegyzőkönyv egy példányát, a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz
esetén helyben, ha ez nem lehetséges úgy a jegyzőkönyv egy példányát, a panaszra tett érdemi válasszal
egyidejűleg e-mailen, vagy postai úton juttatja el a Fogyasztó részére.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozás
köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

– a Fogyasztó neve, lakcíme,
– a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
– a Fogyasztó panaszának részletes leírása, a Fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb
bizonyítékok jegyzéke,
– a Vállalkozás nyilatkozata a Fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról,
– a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Fogyasztó aláírása,
– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
– a panasz egyedi azonosítószáma.

 

Fogyasztó a panaszát, a Vállalkozás – a panasz beérkezését követő – harminc napon belül köteles írásban
érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozás
indokolni köteles.
A panasz elutasítása esetén a Vállalkozás köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával –
annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak
tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak
arra is ki kell terjednie, hogy a Vállalkozás a Fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető
testületi eljárást.

Amennyiben a Vállalkozás és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem
rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Amennyiben Fogyasztó a jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a területileg illetékes járási
hivatalokhoz. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu/.

A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a
Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett
működő békéltető testületnél.

 

A Vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testület elérhetősége:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
Telefonszáma: 06-1-792-7881
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil
szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Békéltető testületek elérhetőségét itt találja: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Ha Ön panaszt kíván érvényesíteni a szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni
úgy, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét a következő linken:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon fogyasztóként regisztrál, kitölt
egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így
a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, a Polgári
Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

IX. Adatvédelmi tájékoztatás

Vállalkozás adatkezelési tevékenységére vonatkozó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletének, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseinek. megfelelő adatkezelési tájékoztatóját külön dokumentum tartalmazza, amely a
https://www.gasztrozsivanyok.hu/ weboldalon elérhető.

 

X. Szerzői jogok

A Weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a szolgáltatás elemei szerzői
jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak.

Vállalkozás a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított használója a Weboldalon keresztül elérhető
szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más
szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének
elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása
magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy
letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Vállalkozás előzetes írásbeli engedélyével
lehetséges.

 

XI. A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések, hardverrel és szoftverrel való
kompatibilitás

A Vállalkozás a Weboldal 95%-os rendelkezésre állását garantálja, éves szinten. A rendelkezésre állás mérése
szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve,
hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról a Vállalkozás előre értesítette a Felhasználót a Weboldalon.

A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal
kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció
titkosított.

A felhasználói élmény megfelelősége érdekében a Felhasználónak kell gondoskodnia arról, hogy a megfelelő
böngésző mellett megfelelő sebességű internet-hozzáférés álljon a rendelkezésére.

A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi
Felhasználó vonatkozásában felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

A Szolgáltatás igénybevétele feltételezi, hogy a Felhasználó ismeri az internet technikai és műszaki korlátait, és
a használatával együtt járó hibalehetőségeket elfogadja.

A Vállalkozás nem felelős az interneten továbbított adatok hibás továbbításáért és az interneten felmerülő
működési hibákért, melyek akadályozzák a Szolgáltatás zavartalan igénybevételét, azok bármilyen okból is
következtek be.

Vállalkozás tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Weboldal használata a Felhasználó számítógépére nézve nem
jelent kockázatot, azonban a Vállalkozás javasolja, hogy a Felhasználó használjon vírusirtó szoftvereket, illetve
telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Felhasználó számítógépén található adatok védelme a
Felhasználó feladata.

XII. Egyéb rendelkezések

A jelen ÁSZ szerinti Szolgáltatás vonatkozásában létrejött szerződések a vállalt Szolgáltatás teljesítéséig terjedő
időtartamig tartanak.

Amennyiben Vállalkozás az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem
tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Vállalkozás egy alkalommal nem ragaszkodik
szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a
későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a
Vállalkozásnak. Ha a Vállalkozás jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A jelen ÁSZF 2020. év november 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

 

A Vállalkozás piaci önszabályozás keretében létrehozott, kereskedelmi gyakorlat, illetve tevékenységi ágazata
vonatkozásában magatartási kódexnek nincsen alávetve.

Felhasználó, amennyiben belép a Vállalkozás által üzemeltetett Weboldal felületére, vagy annak tartalmát
bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat
magára nézve feltétel nélkül kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem
jogosult a Weboldal tartalmának a megtekintésére.

A Vállalkozás által nyújtott Szolgáltatásról és egyéb felmerülő kérdésekről a Vállalkozás a következő
elérhetőségek bármelyikén áll rendelkezésére:
Telefonszám: +3627300555, +36707206830
E-mail cím: triomesterkft@gmail.com

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a Weboldal felületén.